Játékszabályzat

Kérjük, olvassa el figyelmesen a Notebookspecialista.hu oldalon megrendezett „Fizess Mastercard kártyával” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) részvételi feltételeit.

A Játékban való részvétel a Játék jelen hivatalos játékszabályzatának (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) automatikus elfogadását jelenti. A Játékban résztvevő személyek a továbbiakban: „Játékos(ok)”; a Játékot szervező Notebookspecialista.hu Kft (1037 Budapest, Bojtár u. 17) a továbbiakban „Szervező”. A Játék kizárólag személyes használatra készült, üzleti és kereskedelmi célú felhasználása szigorúan tilos. A Nyeremény személyre szóló, azt kereskedelmi forgalomban értékesíteni szigorúan tilos. A Játékosok tudomásul veszik, hogy adataikat a Szervezőnek adják meg, nem mobil- vagy internetszolgáltatójuknak. A Játékosok által rendelkezésre bocsátott információkat, adatokat a Megbízott a nyereményekkel kapcsolatos kapcsolatfelvétel céljára, valamint remarketing célból, a későbbiekben hírlevél küldése céljából, vagy célzott Google/Facebook-hirdetés feladása céljából használhatja.

1. A részvételre való alkalmasság és a Játék menete

a) A versenyen csak a 18. életévüket betöltött és nem cselekvőképtelen személyek vehetnek részt. A versenyben részt vevő felhasználó felelősséget vállal azért, hogy a pályázatában a hatályos magyar jogszabályokat meg nem sértő tartalmat közöl.
b) Azok a Játékosok, akik a Játék időtartama alatt jelen Játékszabály szerint érvényes vásárlást hajtanak végre, részt vesznek a Játékban.
c) A Játékosok Játék ideje alatt a Notebookspecialista weboldalán, hogy bekerüljenek a játék nyereménysorsolási adatbázisába.
d) A Játékból ki van zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyekkel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és ezen személyek Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2. A Játék időtartama

a) A játék időtartama: 2019. január 01. 0:00-tól 2019. március 31. 23:59-ig.
b) A Játékban minden mastercard kártyás vásárló részt vesz
c) Sorsolás időpontja: 2019. április 5. 10:00

3. Nyeremények

a) A nyeremény egy huawei Mate 20 lite okostelefon.
b) A Játékban e Nyereményen kívül más nyeremény nincs. 

4. A Játékosok és a Nyertes Játékos értesítése

a) A Megbízott a Nyertessel a kapcsolatot a vásárlás során megadott email címen keresztül veszi fel. Ezt követően egyeztet a Nyertessel a Nyeremény kézbesítésének részleteiről. Ha a Nyertes bármely okból nem elérhető, illetve a megkeresésre nem reagál az első értesítést követő 168 órán belül, úgy nem jogosult a Nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel nem élhet.
b) A Megbízott azokat a személyeket tekinti Nyertesnek, megfeleltek a fenti versenykiírásoknak, és véletlenszerű sorsolás alapján kiválasztásra kerültek.

5. A Nyeremény átvétele

a) A Nyeremény át nem vétele a Nyertest kártérítésre nem jogosítja.
b) A Nyeremények készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem válthatók át.
c) A Játékos saját felelőssége biztosítani, hogy illetéktelenek ne vegyenek részt a Játékban az általa megadott e-mail cím, a Szervezőt erre vonatkozóan nem terheli felelősség.
d) Bármilyen felhasználói jogosultsággal összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget és a jogi következményt kizár.
e) A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

6. Egyéb tudnivalók

a) A Szervező és a Megbízott nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során vagy azzal összefüggésben felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő, illetve a Játékhoz, a Játékos által részvételhez kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
b) A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Részvételi feltételekben felsorolt feltételeket és szabályokat. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy e feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse, vagy módosítsa. A Részvételi feltételekben a változtatás jogát fenntartjuk. A Részvételi feltételek változása a Notebookspecialista weboldalán található Játékszabályban való közzététellel hatályosul.
c) Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, a info@notebookspecialista.hu email címen kérhető tájékoztatás.
d) A Játékos a játékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy kisorsolása esetén Szervező közzétegye nevét a nyertesek listáján.

7. Személyes adatok kezelése és védelme – Adatvédelmi Tájékoztató

a) A Játékban való részvételi szándékának kinyilvánításával a Játékos egyben kifejezetten hozzájárul, hogy nyereményhez jutása esetén személyes adatai közül nevének és a lakóhelyeként megjelölt város, továbbá a nyerés tényének az ajándék megjelölése melletti nyilvánossá tételéhez. A Megbízott nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért, továbbá Nyertes tudomásul veszi, hogy a nyeremény címzettek részére történő továbbítása, valamint a címzett beazonosításhoz szükséges, esetlegesen átadott személyes adatok kapcsán felmerülő minden felelősség, illetve személyiségi jogi igényből eredő kárért Szervezőt felelősség nem terheli.
b) A Megbízott a játékban résztvevők (nyertesek, címzettek) személyes adatait jelen Részvételi Feltételekben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséhez használja fel, továbbá a későbbiekben az önként megadott személyes adatait a Megbízott az adatvédelemre vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályi előírások betartásával, a Szervező nyereményjátékban történő részvétel érdekében és az ehhez szükséges mértékben kizárólag saját marketing, reklám tevékenysége céljából nyilvántartsa, kezelje, felhasználja, információt, hírlevelet és kiadványokat továbbítson a megadott elérhetőségekre.


Hozzáadás a kosárhoz, kérem várjon
Kosár mentése
kosárba