Kényelmes és díjmentes termékvisszaküldés, Mastercard kártyával való rendelésre

Webshopunknál most nemcsak a rendelés, de az áru visszaküldése is gyors és egyszerű.


Amennyiben 2017. szeptember 11. és november 10. között adod le, és Mastercard kártyával fizeted rendelésedet, webshopunknál díjmentesen visszaküldheted csomagodat, ha szeretnéd.

Döntésed nem kell megindokolnod, nálunk - a jogszabály szerinti 14 nap helyett - bármilyen okból kifolyólag 30 napon belül visszaküldheted termékedet. Az ennek lebonyolítására vonatkozó ÁSZF keretében a szállítás költsége Rád hárulna, ha azonban a fent megjelölt időintervallumban online rendelsz, és bankkártyával fizetsz, ezt a terhet mi átvállaljuk.

Amennyiben 30 belül döntesz a rendelés lemondásáról, jelezd nekünk a rendeles@notebookspecialista.hu email címen, a rendelési szám megadásával, hogy szeretnéd hozzánk visszajuttatni a korábban megvásárolt terméket. A visszaküldést mi intézzük, azaz futárunk elmegy az általad megadott címre, és visszaszállítja az árut.

Tudnivalók a Notebookspecialista.hu által forgalmazott termékek visszaküldésével kapcsolatban

A távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó jogszabálya alapján a vevőnek lehetősége van a vásárolt áru átvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállni a vásárlástól. A Notebookspecialista.hu Kft az elállási jogot - a jogszabálytól eltérően - 30 napban állapítja meg.

Az elállási jogodat

a) a terméknek,

b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
az általad történő vagy az általad megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 30 napon belül és a szerződés megkötésétől a termék átvételéig is gyakorolhatod.

Az elállási jogodat az alábbi linken, és a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében található minta felhasználásával vagy az elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozattal írásban, a Notebookspecialista.hu Kft. 1132 Budapest, Váci út 20-26. szám alatti székhelyére az elállási határidőn belül elküldött, vagy a székhelyen személyesen átadott nyilatkozattal gyakorolhatod. Javasoljuk, az elállást olyan módon gyakorold, hogy annak időpontját igazolni tudd arra az esetre, ha valamilyen okból nyilatkozatod hozzánk mégsem jutna el (pl. ajánlott, tértivevényes küldemény).

Az ide vonatkozó jogszabályok szerint nem gyakorolhatod elállási jogod:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási/felmondási jogát.

A h) pontban meghatározott esetben az elállási/felmondási jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.
A fenti felsorolás a teljes jogszabályi rendelkezést tartalmazza, ezért találsz benne olyan esetköröket is, amelyek a Notebookspecialista.hu Kft. tevékenységét nem érintik. Aláhúzással jeleztük a gyakorlatban nagyobb valószínűséggel előforduló eseteket.

Az elállástól számított 14 napon belül visszatérítjük részedre az adásvétellel összefüggésben általad megfizetett teljes összeget. Ha azonban kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választottál, akkor annak többletköltségét nem kell visszafizetnünk.
Az elállás gyakorlásától számított 14 napon belül vissza kell küldened nekünk a terméket, amelynek megtörténtéig vagy kétséget kizáró igazolásáig visszatarthatjuk a részedre visszajáró összeget.


Hozzáadás a kosárhoz, kérem várjon
Kosár mentése
kosárba